Betingelser for brug

Betingelser for brug

Du er velkommen til at benytte dig af www.drupal.dk på de betingelser, der er beskrevet nedenfor.

Ejerforhold

Domænet Drupal.dk ejes af virksomheden Novicell, Søren Nymarks Vej 6, 8270 Højbjerg (Aarhus) og drives af Novicells Drupalafdeling.

Indhold på websitet, i form af artikler, video-tutorials m.m. ejes af de enkelte forfattere/udviklere, jf. almindeligt gældende regler om ophavsret.

Betingelser for brug

Disse betingelser for brug - "betingelserne" – som ændres fra tid til anden, gælder for enhver brug, du gør af dette webiste. Du bedes læse betingelserne omhyggeligt igennem, da de vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af websitet og bl.a. omfatter vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte websitet.

Immaterielle rettigheder

Drupal er et registreret varemærke og tilhører Dries Buytaert.

Indhold

Drupal.dk har mulighed for at ændre indholdet af websitet, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. Da indholdet på drupal.dk er brugergenereret, garanterer drupal.dk ikke for, at de oplysninger, som fremgår af websitet, er korrekte eller fyldestgørende.

Det er ikke tilladt at kopiere, gengive, genudgive, uploade, anbringe, overføre eller distribuere dette website eller dets indhold uden skriftlig tilladelse fra drupal.dk. Dette gælder blandt andet, men er ikke begrænset til logoer, tekster, fotografier og illustrationer. Tekster er copyright deres respektive ejere. Uretmæssig brug af oplysningerne indeholdt på websitet kan være i strid med gældende ophavsret, varemærke- eller anden immaterialret eller anden ret.

Når du som bruger opretter indhold på websitet, accepterer og giver du tilladelse til at indholdet må publiceres og offentliggøres på websitet.

Ansvarsbegrænsning

Enhver brug af dette website sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af dette website og al materiale stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a.garantier for, at artikler, koder, moduler og andet materiale fra websitet er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. Drupal.dk fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, som opstår ved brug af websitet eller ved brugen af de koder, moduler, artikler m.m., der er beskrevet.

Krænkelse af tredjemands rettigheder

Indholdet på drupal.dk er genereret af brugerne. Drupal.dk kan derfor ikke gøres ansvarlig for brugernes eventuelle krænkelser af tredjemands rettigheder. Erfarer du, at dine rettigheder er blevet krænket, bedes du kontakte os på mail@drupal.dk, så vi straks kan få fjernet det/de materialer, som tilhører dig.

Links til andre websites

På drupal.dk findes links til andre websites. Disse links stilles til rådighed som en service til brugerne. Drupal.dk foretager ingen kontrol af sådanne eksterne hjemmesider, og drupal.dk påtager sig ikke nogen form for ansvar for sådanne websites eller deres indhold. Links til andre websites er ikke udtryk for, at drupal.dk godkender eller anbefaler disse. Drupal.dk forbeholder sig ret til efter eget skøn at slette links til andre websites.

Reklamering på websitet

Vi har forståelse for, at man i artikler eller kommentarer omtaler kommercielle virksomheder, henviser til andre websites m.m., men vurderer vi, at der er tale om forsøg på at benytte drupal.dk som reklamesøjle, forbeholder vi os retten til at slette indholdet og evt. den pågældende brugerkonto.

Opbevaring af persondata

Brugerne af websitet accepterer og giver tilladelse til, at drupal.dk opbevarer brugerens personlige data, herunder fornavn, efternavn og e-mailadresse. Disse bliver naturligvis ikke videregivet til 3. part.

Sletning af brugerkonti og indhold

Drupal.dk forbeholder sig ret til at slette brugerkonti, kommentarer, artikler m.m., der indeholder fiktiv/misvisende/useriøs informationuseriøse. Ligeledes forbeholdes retten til at slette brugerkonti, kommentarer, artikler m.m., der strider mod lovgivningen, hensynet til drupal.dk's brugere eller drupal.dk's interesser.

Sletning af egen profil

Alle brugere har mulighed for at slette egen profil. Ved sletning af profil bibevares al indhold oprettet af brugeren. Det sker for ikke at ødelægge sammenhængen i forums, debatter, tråde m.m. Profilnavnet bliver ændret til "slettet bruger".

Information

Drupal.dk forbeholder sig ret til at sende en e-mail til registrerede brugere, når der forefindes informationer, som drupal.dk finder vigtige eller nyttige for brugeren, dog maksimum 4 sådanne mails per år. Dette omfatter ikke nyhedsbreve og andre mails, som brugeren selv har tilmeldt sig.

Uretmæssig adgang

Adgang til og brug af adgangskodebeskyttede og/eller sikre områder på websitet er begrænset til autoriserede brugere. Uautoriserede personer, der forsøger at skaffe sig adgang til disse områder på websitet, kan gøres til genstand for retsforfølgning.